Hovedstadens Ordblindeskole lukker​

Hovedstadens Ordblindeskole har mistet væsentlige undervisningsopgaver, og der er ikke længere økonomisk grundlag for at videreføre skolen.​

1.Specialpædagogisk støtte (SPS)

til studerende på videregående uddannelser i Region Hovedstaden ophører på HO. Igangværende støttetimeforløb mv. afsluttes i juli måned. Spørgsmål vedrørende SPS for efteråret 2019 kan rettes til SPS-vejlederen på uddannelsesstedet eller til Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).


2.Ordblindeundervisning for voksne (OBU) samt test og udredning

ophører på HO. Der oprettes ikke nye OBU undervisningstilbud på HO. Spørgsmål vedrørende OBU kan rettes til Københavns VUC (KVUC).


3.Hjælpemidler: Hjælpemiddeludredning, -levering og -instruktion

ophører på HO. Spørgsmål vedrørende hjælpemidler kan rettes til dit lokale job- eller handicapcenter. Hovedstadens Ordblindeskole takker kursister og samarbejdspartnere for det gode samarbejde gennem mange år.”

Hovedstadens  Ordblindeskole 

 •  Ny adresse pr. 1. november 2019:

Vesterbrogade 74, 3. sal, 1620 København V.•  E-mail: ho@ordblindefonden.dk