Telefon: 35 42 75 66

E-mail: ho@ordblindeskolen.dk

speaker

​Virksomhedskurser

Undervisningen skræddersys efter jeres behov og kan foregå på virksomheden eller på HO og kan afholdes i dag- eller aftentimerne. Undervisningen er SVU-berettiget, hvilket vil sige, at man kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Læs mere om SVU her 

Målgruppe

Et virksomhedskursus er målrettet medarbejdere, der har læse- og skrivevanskeligheder som følge af ordblindhed og som derfor heller ikke er vant til at bruge computere og andre it-værktøjer.

Formålet med kurset

 • Indfri arbejdspladsens læse- og skrivekrav og styrke den enkelte ansattes handlemuligheder
 • Bruge it i det daglige arbejde
 • Fastholde tilknytning til arbejdspladsen og til arbejdsmarkedet som helhed
 • Løse nye arbejdsopgaver
 • Efteruddanne sig

Indholdet af kurset

 • Træne deltagerne i at blive bedre til at læse, skrive og bruge pc i det daglige arbejde
 • Læse arbejdsinstruktioner
 • Skrive beskeder og fejlmeldinger
 • Forstå tegninger og figurer
 • Finde og læse tekster på pc
 • Bruge intranet og skrive mails
 • Opnå viden om og brug af it-værktøjer for ordblinde​

Se hvad du kan få ud af et virksomhedskursus - se videoen her​

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) støtter selvvalgt uddannelse, der retter sig mod beskæftigelse inden for industriens overenskomsters dækningsområder, herunder ordblindeundervisning. Du kan finde oplysning om støttede uddannelser her og om ordblindeundervisning for voksne her. Du kan læse mere om tilskud på IKUF’s hjemmeside under Vigtig information 

         Hovedstadens  Ordblindeskole  •  Trondhjems Plads 4  •  2100 København Ø  •  Telefon: 35 42 75 66​ •  E-mail: ho@ordblindeskolen.dk