Telefon: 35 42 75 66

E-mail: ho@ordblindeskolen.dk

speaker

​SPS – Specialpædagogisk støtte

Hvis du er ordblind og i gang med en SU-berettiget uddannelse, kan du søge om specialpædagogisk støtte. Du kan henvende dig til sps-vejlederen eller studievejlederen på dit uddannelsessted, der kan vejlede dig om SPS.

SPS skal gøre dig i stand til at tage en uddannelse på samme vilkår som studerende, der ikke er ordblinde.

På HO giver vi SPS til studerende, der er i gang med en videregående uddannelse, og som er berettiget til SPS på grund af ordblindhed. Støtten er individuel og kan bestå af:

Hvis du har spørgsmål om SPS, er du velkommen til at kontakte HO på:

Telefon: 3542 7566

Mail: ho@ordblindeskolen.dk

Du kan læse mere om SPS på www.spsu.dk

​Studiestøtte

         Hovedstadens  Ordblindeskole  •  Trondhjems Plads 4  •  2100 København Ø  •  Telefon: 35 42 75 66​ •  E-mail: ho@ordblindeskolen.dk