Telefon: 35 42 75 66

E-mail: ho@ordblindeskolen.dk

speaker

​Links

Om hjælpemidler til ordblinde:

www.hto.nu 

Oversigt over hjælpemidler:

http://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=1089

Om støttemuligheder, hvis man er i job eller ledig:

http://bmhandicap.dk/

Læs her, hvad socialstyrelsen skriver om ordblindhed og om, hvilke konsekvenser det har at være ordblind. http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/om-ordblindhed

Læs her, hvad Ordblindeforeningen skriver om ordblindhed, og om hvor mange der er ordblinde.

http://www.ordblindeforeningen.dk/viden_om.asp

Læs her, hvad Nationalt videnscenter for læsning skriver om ordblindhed. Her findes også referencer til litteratur, links mv. om ordblindhed

http://www.videnomlaesning.dk/viden-om/ordblindhed/

Læs her, hvad Center for Læseforskning på Københavns Universitet skriver om ordblindhed. Bl.a. har de udgivet undersøgelser om forebyggelse af ordblindhed hos børn

http://laes.hum.ku.dk/om_ordblindhed/

Du kan også læse mere om ordblindhed her:

Etlivsomordblind.dk

​​​

​Studiestøtte

         Hovedstadens  Ordblindeskole  •  Trondhjems Plads 4  •  2100 København Ø  •  Telefon: 35 42 75 66​ •  E-mail: ho@ordblindeskolen.dk