Hovedstadens Ordblindefond​

Formål og opgaver

Hovedstadens Ordblindeskole blev i 2020 omdøbt til Hovedstadens Ordblindefond som en konsekvens af, at skolemodulet blev nedlagt i 2019.

Fonden har nu adresse hos fondens bestyrelsesformand Ebbe Høst i Østergade 55, 1100 København K.

Fondens bestyrelse er Ebbe Høst, advokat og bestyrelsesformand, Per B. Christensen, Uddannelsesambassadør og bestyrelsesmedlem samt Rie Nielsen, fondsbestyrer og bestyrelsesmedlem.

Fonden udvikler og igangsætter pædagogiske projekter inden for ordblindeområdet alene eller i samarbejde med andre relevante parter.

Det vil ikke være muligt at sende uopfordrede ansøgninger vedr. legater til fonden.

Kontaktoplysninger: HO@ordblindefonden.dk